Toppfält: innehåll

A. Introduktion

 1. Integriteten för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss, och vi har åtagit oss att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personuppgifter.
 2. Samtycke till användning av våra cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida.

B. Hur vi samlar din personliga data

Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem.
 2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats, inklusive hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatsen.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, t.ex. din e-post.
 4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relation
  status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och sysselsättningsdetaljer.
 5. Information som du anger för att konfigurera prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev.
 6. Information som genereras när du använder vår webbplats inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn,
  adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
 8. Information som du publicerar på vår webbplats i syfte att publicera det på internet.
 9. Alla andra personuppgifter som du skickar till oss.

C. Användning av personlig information

Personuppgifter som lämnas till oss via vår webbplats kommer att användas för det som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter för följande:

 1. Administrera vår webbplats och verksamhet.
 2. Anpassa vår webbplats åt dig.
 3. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats.
 4. Skicka varor som köpts via vår hemsida.
 5. Tillhandahålla tjänster som köpts via vår webbplats.
 6. Utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och
  insamlingar av betalningar från dig.
 7. Skicka dig kommersiell kommunikation och marknadsföring.
 8. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 9. Skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan
  avsluta prenumerationen när som helst)
 10. Skicka marknadsföringskommunikation till dig om vår verksamhet eller
  företag från tredje part som vi tror kan vara av intresse för dig.
 11. Förse tredjepart med statistisk information om våra användare.
 12. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig som rör
  vår webbplats.
 13. Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
 14. Kontrollera att villkoren för användning av vår hemsida följs.
 15. Andra användningsområden.

Om du skickar in personuppgifter för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det du beviljar oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av dina uppgifter på våra webbplats och kan justeras med hjälp av sekretesskontroller på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att lämna dina personuppgifter till tredjepart för deras eller någon annan tredjeparts direktmarknadsföring.

D. Utlämning av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår grupp av framtida eventuella dotterbolag, holdingbolag och alla dess dotterbolag som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden
 3. för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).
 4. köparen (eller presumtiva köparen) av något företag eller en tillgång som vi säljer (eller överväger) försäljning.
 5. för alla personer som vi rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan myndighet för utlämnande av dessa personuppgifter, där vi anser att en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna offentliggöra dessa personuppgifter.

E. Internationella dataöverföringar

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som är likvärdiga med dem som gäller i
  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan finnas tillgänglig, via internet, runt om världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådan information.
 4. Du samtycker uttryckligen till de överföringar av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Retaining personal information

I detta avsnitt F anges våra policyer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är för att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

 1. Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål.
 2. Vi kommer att behålla handlingar (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  a. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
  b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden.
  c. för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter inklusive
  tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier.

G. Säkerhet för dina personuppgifter

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.
 2. Vi kommer att lagra alla personuppgifter du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.
 4. Du bekräftar att överföringen av information via internet är i sig osäker och vi kan inte garantera säkerheten för uppgifter som skickas över internet.
 5. Du ansvarar för att behålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt. Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

H. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information vi har om dig ; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. Som tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet, accepterar vi vanligtvis en fotokopia av ditt pass som vidimerats.

Vi kan undanhålla personuppgifter som du begär i den utsträckning som tillåts av lag.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att godkänna vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, eller så kommer vi att förse dig med en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

I. Webbplatser från tredje part

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om webbplatser som är tredjepart. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för integritetspolicyn och integritetsrutiner gäller för tredjepart.

J. Uppdatera information

Vänligen meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

 

Knapp, skrolla upp
Sök