Toppfält: innehåll

När man studerar marknaden och försöker förutspå hur priset kommer att röra sig i framtiden finns det främst två olika metoder att använda sig av. Teknisk analys och fundamental analys. Vi tycker det är bäst att kombinera de två.

Teknisk analys

I teknisk analys studerar man en prisgraf. Pris över tid på en graf. Det finns oändligt många teorier, strategier och indikatorer som investerare använder sig av för att försöka förutspå prisutvecklingen framöver. Man kan se teknisk analys som hela marknadens känslor uppmålat på en graf. Det vi har kommit fram till är att det är onödigt att krångla till teknisk analys.

Vi använder oss av ett fåtal verktyg som efter flera år av testande har visat sig vara effektivt på kryptomarknaden.

Nedan får du insyn i några av de verktyg vi använder oss av vid de tekniska analyserna du får ta del av som medlem.

Stöd och Motstånd (Support och Resistance)

Stöd och Motstånd kan man se som historiska nivåer där priset antingen har studsat upp i en nedåttrend eller vänt ner i en uppåttrend. Det finns många olika sätt att rita ut Stöd-linjer respektive Motstånds-linjer. Då vi inte är Daytraders utan istället bygger långsiktiga positioner så använder vi oss av Stöd och Motstånd på större tidshorisonter.

Det betyder att vi söker efter starka nivåer på diagram där varje stapel är minst 1 dag men oftast 1 vecka eller 1 månad. Ju större tidshorisont desto starkare är oftast nivån.

I teorin är det nästan alltid bra att köpa när priset är vid en Stöd-nivå och sälja vid en Motstånds-nivå. Dock finns det många olika sätt att rita ut vart dessa nivåer är och ibland ignorerar priset dessa nivåer helt.

Köplägen uppstår ofta när priset går över en tidigare Motstånds-nivå och sjunker ner igen och “testar” den tidigare nivån. Ifall priset studsar där och fortsätter att gå upp säger vi att Motstånd har blivit till Stöd.

 

Ovan ser vi en prisgraf på Ethereum mellan augusti 2018 till mars 2020. Här har vi ritat ut en Stöd/Motstånds-linje. Först ser vi att priset respekterar nivån och sjunker vid linjen. Vid den första gröna boxen så bryter vi igenom linjen och “testar” den ovanifrån. Där blir Motstånd till Stöd.  Där kan det vara bra att köpa testet då det ofta indikerar på att vi ska uppåt och testa högre prisnivåer.

Den röda boxen visar när det motsatta händer. Det vill säga att vårt Stöd blir till Motstånd. Kort därefter (andra gröna boxen) återtog vi nivån vilket resulterade i en till uppåttrend.

Det finns många fler nivåer i diagrammet där man kan rita Stöd och Motstånd. I förklaringssyfte har vi valt att hålla det så enkelt som möjligt.

Fibonacci

Fibonacci-verktyget är en annan metod för att hitta vart Stöd och Motstånds-nivåer kan inträffa. Dessa nivåer är baserade på Fibonacci-nummer och alla nivåer är associerade med en procentsats.

Procentsatserna är hur många procent av en tidigare uppåttrend som priset backat tillbaka. Fibonacci-nivåerna är 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6% och 88,6%.

Fibonacci-talserien är 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Man adderar alltså de två tidigare talen så får man nästa tal.

Alla procentnivåer kommer från denna talserie. När talserien “kommit igång” så kan du dela ett nummer med numret till höger så får du alltid 0,618 (61,8%). Delar du ett nummer med numret två steg till höger så får du 0,382 (38,2%). Delar du ett nummer med numret till vänster får du 1.618 (161,8%).

Vi använder oss av Fibonacci både för att hitta prisnivåer där det kan vara bra att köpa och även vart det kan vara bra att sälja.

0,618 (61,8%) kallas för gyllene snittet (eller Golden ratio) och denna ratio hittas överallt i universum. Bland annat i solrosor, galaxformationer, skal och historiska artefakter och arkitektur. Och i prisdiagrammen såklart!

 

Vi fortsätter att kolla på Ethereum under samma tidsperiod som ovan. Här använder vi oss av Fibonacci-verktyget för att se vart det kan vara bra att köpa. Eftersom Fibonacci-verktyget endast är procentsatser så måste man ha två prispunkter att utgå ifrån. Där använder vi oss av en lokal botten och lokal topp (Swing Low to Swing High). I detta exempel så sjönk priset rätt ner i Golden Ratio och fortsatte sedan uppåttrenden.

Moving Averages (MA) och Exponential Moving Averages (EMA)

Glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde på svenska. MA och EMA är en metod för att identifiera kommande och pågående trender på marknaden och hitta stödnivåer. Det är en matematisk formel för att räkna ut medelpriset under en viss tidsperiod.

För att beräkna MA adderar man de olika talen och dividerar med totala antalet värden i serien. Använder vi oss av Daily MA 50 betyder det att vi adderar vad priset har stängt på de senaste 50 dagarna och dividerar det sedan med 50.

EMA skiljer sig mot MA genom att ge mer vikt åt de senare talen.

 

Ovan har vi ett diagram på Bitcoin från 2013 fram tills juni 2021. Den blåa “slingan” ni ser på diagrammet är Weekly EMA 21. Hela nedgången från 2013 till 2015 sjönk priset så fort vi gick upp till slingan (röda pilar) och hela uppgången från 2015 till 2017 använde Bitcoin Weekly EMA 21 som stöd (gröna pilar).

Fraktaler

Överallt i världen hittar vi fraktaler. En fraktal är ett mönster som liknar sig själv i alla skalor, till exempel ett träds grenar har likadana fast mindre grenar.

När vi analyserar prisgrafer kan vi se liknande mönster spela ut sig fast i andra tidsramar på liknande eller samma tillgångar.

Det kända citatet från Mark Twain “History doesn’t repeat itself but it rhymes” stämmer in bra även på prisdiagrammen.

 

Ovan har vi ett diagram på Ethereum från 2017 där vi har markerat ut liknande mönster då priset på Ethereum går sidvägs (konsoliderar) för att oftast därefter fortsätta sin trend.

Fundamental analys

Fundamental analys kan man säga är motpolen till teknisk analys. I en fundamental analys studerar man siffror, vinstmarginaler, produkter, marknader osv istället för att bara studera en graf med priset på valutan/aktien/råvaran.

I den fundamentala analysen vi gör på olika kryptovalutor och kryptomarknaden i stort fokuserar vi främst på vad de olika projekten strävar efter att lösa. Oftast innebär projekten att de vill göra en decentraliserad lösning på något som i dagsläget är centraliserat. Vi kollar på vad det i praktiken innebär och vilka för- respektive nackdelar det medför.

Vi analyserar projektets tokenomics, den potentiella efterfrågan, utbud av coins/tokens, inflationstakt och totala marknadsvärdet.

Utbud och efterfrågan är viktigt i våra analyser. Det är en ekonomisk modell som menar att priset på till exempel en vara förhåller sig till hur mycket det finns av varan på marknaden.

Som vi nämnde tidigare använder vi oss av både teknisk och fundamental analys. Det innebär i praktiken att vi analyserar ett visst projekt fundamentalt först, om vi anser att det kommer ha en positiv framtid prismässigt så använder vi oss av teknisk analys för att hitta ett bra ingångspris och vart det kan vara bra att sälja.

 

Bli medlem och ta del av våra veckobrev med analyser av kryptomarknaden och tips på intressanta projekt.

Priser

Medlemskap månad: 99kr

Medlemskap halvår: 539kr

Medlemskap år: 999kr

Läs mer

Knapp, skrolla upp
Sök