Toppfält: innehåll

Är du ny och kliver in i kryptovärlden så kommer du garanterat att stöta på en massa ord och begrepp som du aldrig har hört förut.
Här försöker vi samla och förklara så många av dem som möjligt.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö  1-9

A

AFFILIATE LINK
En affiliatelänk är en specifik URL som innehåller en speciell och unik identifiering.

Denna URL kopplas ofta till en viss hemsida som erbjuder kompensation mot att man hjälper dem att få trafik till deras webbplats. 

AIRDROP
Ett airdrop är ett sätt att distribuera en kryptovaluta med syftet att göra reklam, ofta i utbyte mot att man genomför en liten uppgift.

I vissa fall så kan man få ett airdrop som belöning för att man till exempel röstar med sin andel av mynt/tokens som man äger av en viss kryptovaluta.

ALGORITHM
En algoritm är ett sätt att lösa en uppgift med hjälp av databehandling och beräkningar. Det finns olika typer av algoritmer som används av blockkedjor.

ALTCOIN
Ett altcoin är en kryptovaluta som skapats efter att bitcoin utvecklats/skapats.

AUTOMATED MARKET MAKER (AMM)
En Automated Market Maker är ett protokoll som är en del av DeFi-ekosystemet. Med en matematisk formel så möjliggör AMM´s att tillgångar kan handlas automatiskt utan tredjepart med hjälp av likviditetspooler istället för orderböcker som i det traditionella systemet. 

APE/APEING
I kryptosammanhang brukar man säga att personer som “apear” bara hoppar in (köper) olika kryptovalutor på ren hype utan att forska i projektet. Det vill säga investerar i blindo. 

API
API är en specifikation hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som vanligen bestäms av ett dynamiskt länkat bibliotek och som där blir en mjukvarukomponent i applikationen. Enkelt förklarat gör API:er det möjligt för digitala tjänster att prata med varandra och därmed göra saker tillsammans.

APY
APY är en förkortning på “Annual Percentage Yield” eller på svenska “årlig avkastning i procent”. Det vill säga den totala avkastningen som tjänas på en räntebärande tillgång på ett år. 

En APY på 5% förvandlar 100 kr till 105 kr efter exakt ett år.

ATH
ATH är en förkortning av “All-Time High” och det betyder att det är det högsta priset som någonsin betalats för en viss tillgång. Bitcoins ATH är vid skrivande stund ca $65 000.

ATL
ATL är en förkortning av “All-Time Low” vilket är motsatsen till ATH. Det vill säga det lägsta priset som betalats för en viss tillgång. 

ATOMIC SWAP
En teknik som gör det möjligt för en användare att byta två olika kryptovalutor direkt mot varandra utan tredje part eller mellanhand.

B

BEAR / BEARISH
Att någon är Bear/Bearish betyder att den personen tror att marknaden är på väg nedåt eller att marknaden befinner sig i en Bearmarket (björnmarknad). En Björnmarknad innebär att marknaden är i en längre nedåtgående trend. Motsatsen till Bear/Bearish är Bull/Bullish.

BEAR TRAP
En Bear trap eller Björnfälla är en falsk signal inom teknisk analys som visar att en nedåtgående trend har påbörjats. Men istället börjar priset stiga och personer som tagit short-positioner blir fast och måste antingen köpa tillbaka till ett högre pris eller vänta och riskera att bli likviderade. 

BLOCK + BLOCKCHAIN
Ett block är en fil där blockchain-data (transaktioner) lagras. Varje block sitter ihop med sitt tidigare block vilket gör det till en kedja av block. Därför kallas det för en blockkedja eller blockchain. 

BLOCK HEIGHT
Block height är antalet block mellan det aktuella blocket och det första blocket som skapats i en blockchain.

BLOCK REWARD
Block reward eller Blockbelöning är den betalning som erbjuds till noden som säkrar blockkedjan. Betalningen sker oftast i form av den ursprungliga kryptovalutan för den blockkedjan noden säkrar. Beloppet är en förutbestämd belöning per block, men ofta kompletteras den med avgifter som betalas för de transaktioner som blocker innehåller.

BLOCK SIZE
Block size eller Blockstorlek representerar storleken på varje block i en blockchain. Transaktioner lagras i ett blockchain-block och för till exempel Bitcoin är detta begränsat till 1 MB per block. Fler transaktioner kan lagras när blocken är större, detta är fallet med många altcoins och det har sina fördelar respektive nackdelar.

BULL MARKET
Bull Market eller Tjurmarknad är när marknaden är i en uppåttrend, vilket betyder att man räknar med att priserna förväntas att stiga. En Bull Market kan pågå i allt från några månader till flera år. Motsatsen till Tjurmarknad är Bear Market eller Björnmarknad på svenska. 

BULL TRAP
En Bull Trap eller Tjurfälla är en falsk signal inom teknisk analys som oftast förekommer under en björnmarknad. Det är en signal som indikerar att priset kommer börja gå upp igen, men efter en kort stigning sjunker priset kraftigt igen vilket leder till att traders och investerare hamnar på “fel sida” av marknaden. 

BULLISH / BULL
När någon är Bullish/Bull så tror hen att marknaden kommer vara i en uppåttrend och att hens investering kommer att stiga i värde.

C

CENTRALIZED
Centralized eller centraliserat innebär att en central punkt har kontroll. Till exempel en regering eller ett företag. Motsatsen till centraliserad är decentraliserad, såsom internet och blockchain.

CIRCULATING SUPPLY
Det totala antalet mynt/tokens av en kryptovaluta som är fritt omsättbara, det vill säga som finns ute på marknaden. 

COLD STORAGE / COLD WALLET
Cold storage avser lagring av kryptovaluta på en plats där den privata nyckeln inte kan nås via internet. Detta kan uppnås med en hårdvaruplånbok som Ledger, en pappersplånbok eller mjukvaruplånbok i en offline-miljö.

COLLATERAL (SÄKERHET)
Collateral eller säkerhet avser en tillgång som kan användas som säkerhet för ett lån, men bara om långivaren accepterar den. 

Defi växer snabbt i kryptovärlden och säkerhetsstödda lån är allt vanligare och med ett ökande antal kryptovalutor eller token som kan användas som säkerhet.

Säkerheter används inte bara vid lån utan kan även användas när du kör (Master) noder. 

Chainlink är ett bra exempel på denna implementering, där noden tillhandahåller oracle-tjänster. Vanligtvis får noden bara jobb om den tillhandahåller tillräckligt med tokens som säkerhet. Denna säkerhet används för att kompensera kunden om något går fel med noden, som att tillhandahålla felaktiga uppgifter. 

CONFIRMATION (BEKRÄFTELSE)
En ny transaktion på en blockkedja måste först få en bekräftelse innan den slutligen behandlas. Detta görs med en av konsensus-mekanismerna Proof of Work eller Proof of Stake. Desto fler bekräftelser, desto större är chansen att transaktionen är giltig och dubbelspendering är längre inte möjlig. 

CONSENSUS
Konsensus i kryptovärlden kan definieras som en överenskommelse med majoritet, som ofta ställs till minst 51%. När 51% av enheterna eller personerna i blockkedjan går med på en förändring som en transaktion eller ändring av systemet har konsensus uppnåtts. Att ha konsensus är en mycket viktig del av kryptovalutor eftersom det krävs att giltigheten av transaktioner på en blockkedja verifieras. Konsensus behövs till exempel också för att få utföra en hard fork.

CORRECTION (KORREKTION)
En korrigering av priset (upp eller ner) efter att priset har stigit eller sjunkit. 

Detta kan orsakas av handlare som vill säkra sina vinster. Detta sker både med långa och korta positioner.

D

DApp
DApp är en förkortning av “Decentralized Application”. Det är digitala appar eller program som existerar och körs på en blockkedja. Skillnaden på DAppar och vanliga appar är att de är decentraliserade, vilket betyder att de inte är under kontroll av en enskild part. 

DAppar skapas med vanliga programmeringsspråk som javascript, php eller C #. I skrivande stund anväder de flesta DAppar sig utav Ethereums blockkedja. 

DARK WEB
The Dark Web hänvisar till den del av internet som inte är lättillgänglig utan speciell programvara och/eller åtkomstbehörighet. Innehållet indexeras vanligtvis inte av Googles sökmaskin och kan vara lösenordsskyddat. Informationen och innehållet kan vara hemligt och i vissa fall olagligt.

DCA
DCA är en förkortning på Dollar-Cost Averaging. Detta är en mycket användbar investeringsstrategi när man vill investera långsiktigt i en viss tillgång. Tekniken innebär att man inte köper för allt kapital på en gång, utan istället köper man efter ett tidsschema oavsett vad priset är. Till exempel var 30:e dag. På lång sikt får man då ett bra medelpris. 

DEAD CAT BOUNCE
En “Dead Cat Bounce” är en term som används i finansvärlden och nu även på kryptomarknaden. Det hänvisar till en kort återhämtning av priset innan en större krasch. 

DeFi
DeFi står för decentraliserad finans och är idag det segmentet i kryptovärlden som ser mest tillväxt. Tack vare smarta kontrakt på de olika blockkedjorna så kan man nu bygga decentraliserade versioner av i stort sett alla tjänster som banker, mäklare och handelsplatser erbjuder. 

DeFi kan ses som en rörelse vars mål är att skapa ett nytt finansiellt ekosystem som är öppet för alla, decentraliserat och transparant. 

DEGEN
Degen är en förkortning av degenererad som hänvisar till personer som handlar kryptovalutor (oftast altcoins) utan att göra ordentlig forskning innan. De gör ofta sina köp baserade på tips från andra och köper in i valutor som pumpar (stiger fort i pris) i hopp om att tjäna snabba pengar.  

DEX
En “DEX” är förkortning av Decentralized Exchange. Detta är ett ställe där människor kan handla och byta kryptovalutor utan behov av en mellanhand. Det görs vanligtvis med hjälp av smarta kontrakt som sköter säkerheten kring transaktionen. Transaktionerna på en DEX skrivs vanligtvis till blockchain, vilket oftast gör en DEX långsammare än en central börs som använder snabba databaser.

Den största fördelen med en DEX är att ingen, förutom dig själv har tillgång till dina privata nycklar. Även om en DEX inte har en mellanhand vid transaktioner, hanteras börsen och webbplatsen i många fall centralt. Därför är det faktiskt inte alltid 100% decentraliserat. 

DIPP
En dipp är en snabb minskning av värdet på en tillgång eller en hel marknad. I en tjurmarknad kan det vara bra att köpa dippen då det ofta snabbt återhämtar sig till den gamla prisnivån. 

DECENTRALIZED
Decentraliserad är motsatsen till centraliserad. Om något är decentraliserat finns det ingen central enskild punkt som har allt ansvar, istället är ansvaret distribuerat över flera eller alla aktörer i sammanhanget.   

Decentralisering är en den process som organisationer använder sig av när centralisation bör tas bort i aktiviteter som rör till exempel planering och beslutsfattande. Det distribueras eller delegeras då bort från en central, auktoritativ plats eller grupp. 

Begreppet decentralisering har även tillämpats på gruppdynamik och ledningsvetenskap i privata företag och organisationer, statsvetenskap, juridik, offentlig förvaltning,ekonomi och teknik. 

DOUBLE SPENDING PROBLEM
The Double Spending Problem eller Dubbelspenderar-problemet beskriver svårigheten att verifiera ägarskapet av en digital tillgång. I det nuvarande traditionella systemet använder vi oss av tredjeparter som säkerställer att samma tillgång inte kan spenderas samtidigt på flera olika håll. 

I decentraliserade nätverk har man löst problemet genom att varje transaktion blir tisdmarkerad och indelad i sekventiella block som publiceras på en publik liggare (även kallat blockkedja). På så sätt kan de som validerar nätverket se om transaktionen från en viss adress faktiskt har tillräckligt med saldo för att göra sin transaktion och inte försöker skicka pengar som hen inte har. 

E

ERC-20
ERC-20 är en standard som nästan alla tokens i Ethereum-nätverket använder sig av. Standarden definierar vissa regler som gäller för alla ERC-20-tokens som tillåter alla tokens att interagera med varandra. 

ETF
ETF är en förkortning av “Exchange Traded Fund”. Detta är en omsättbar produkt som följer priset på en underliggande tillgång. Det kan till exempel vara ett aktieindex, en korg med vissa värdepapper, obligationer eller råvaror. Det finns flera ansökningar om en Bitcoin ETF, men i skrivande stund har ingen av dessa ännu godkänts av SEC i USA. 

EXCHANGE
En exchange är en marknadsplats där man kan köpa och sälja kryptovalutor. 

F

FA (Fundamental analys)
För att avgöra om en investering är lovande och kan ge framtida utdelning eller ej gör man en fundamental analys av tillgången man undersöker. I en fundamental analys studerar man siffror, vinstmarginaler, produkter, marknader osv istället för att bara analysera en prisgraf som man gör i teknisk analys. Läs mer om fundamental och teknisk analys här.

FIATVALUTA
Fiatvalutor är ett pengasystem där pengarna har ett värde för att en institution från början har sagt att de har ett värde. De backas alltså inte av till exempel guld. USD, EUR och SEK är alla fiatvalutor. 

 

FIBONACCI
Leonardo Pisano Fibonacci var en matematiker som levde på 1200-talet. Han skapade en talserie där man adderar de två tidigare talen så får man nästa tal. Serien börjar med 0 och 1. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… 

När talserien “kommit igång” så kan du dela ett nummer med numret till höger så får du alltid 0,618 (61,8%) som även kallas gyllene snittet. 

Det gyllene snittet hittar man här och där i universum. Kottar, snäckor och solrosor är vanliga exempel där gyllene snittet förekommer.  

FOMO
Fomo är förkortningen för “Fear Of Missing Out” och används när personer är rädda att “missa tåget” och köper därför in direkt istället för att invänta ett stabilare ingångspris.

FUD
FUD är förkortningen för “Fear, Uncertainty and Doubt”. Det syftar ofta på nyheter eller att vissa rykten sprids för att försöka sänka priset på en tillgång. Detta är väldigt vanligt i kryptovärlden. 

FUTURES
Termen Futures kommer från de finansiella marknaderna. Det är ett finansiellt avtal som  tvingar köparen att köpa ett värdepapper eller säljaren att sälja vid ett förutbestämt datum och pris i framtiden. 

G

GAS
Gas används för att utföra en transaktion på tex Ethereums blockkedja. Den “gas” som används kan ses som avgift till miners och validatorer. Ju mer gas du ställer in att använda vid en transaktion desto snabbare kommer din transaktion att genomföras.

GENESIS BLOCK
Är det första blocket som skapas i en blockkedja. 

H

HARD FORK
En Hardfork är en stor förändring i blockkedjeprotokollet. En hardfork kräver att alla noder uppgraderas till den senaste versionen av protokollet. Vanligtvis finns det en övergångsperiod där miners eller validatorerna kan visa sitt stöd för forken. 

När ett datum har ställts in via ett specifikt blocknummer måste alla ha uppdaterat sin programvara vid den tiden. De som inte uppgraderar kan orsaka en kedjesplit, då blir kedjan med högst antal noder eller hashfrekvens att ses som den ursprungliga kedjan.

HASHPOWER
Hashpower eller Hashkraft är den ström som din dator eller maskinvara använder för att köra och lösa olika hashalgoritmer. Dessa algoritmer används för att generera nya block och för att validera transaktioner. Denna process kallas även för Mining.

HEDGE
En Hedge är en investering i något för att minska risken när samma eller en annan tillgångs prisrörelser går åt fel riktning. 

HODL
Hodl är från början en felstavning av ordet “hold”. Detta stavfel gjordes av en användare på ett forum och har sedan dess använts flitigt som ett uttryck att man håller sina kryptovalutor genom vått och torrt, dvs både ned- och uppgångar. 

HOPIUM
Hopium är ett slanguttryck skapat av orden hopp och opium. I kryptovärlden används det på chattar och sociala medier för att få människor att hålla sina positioner och inte sälja. Det kan vara saker som kan ge hopp eller positivitet till att deras investering ska ge bra avkastning.

I

ICO
En ICO kan jämföras med en börsintroduktion, investerare får en möjlighet att investera i en kryptovaluta för första gången. På aktiemarknaden måste företagen uppfylla alla slags krav innan börsnoteringen kan äga rum. ICO:s är nytt och är en relativt oreglerad marknad, därför förekommer det en del bedrägerier så det är viktigt att vara försiktig. 

INTEROPERABILITY
Termen Interoperability hänvisar till blockkedje-interoperabilitet. Kort sagt betyder detta möjligheten att dela information mellan olika blockkedjor.

K

KYC
KYC är förkortningen för “Know Your Customer” och skapades för att bekämpa penningtvätt och finansiering av illegal verksamhet. På senare tid har kraven skärpts på handelsplatser för kryptovalutor. Nästan alla stora handelsplatser kräver att man kan identifiera sig för att kunna handla hos dem. 

KONSENSUSALGORITM
En konsensusalgoritm är den algoritm som säkerställer transaktioner i en blockkedja. De behövs för att se till att nästa block i kedjan är den enda versionen av det blocket som finns, så dubbelspenderande förhindras. Det finns flera olika konsensusalgoritmer, de två vanligaste är Proof of Work som bland annat Bitcoin använder sig av, och Proof of Stake som bland annat Ethereum migrerar till i skrivande stund. 

L

LAYER 0
Ett Layer 0-protokoll är det första lagret eller ett lager som kan vara under Layer 1 i en existerande blockkedja. Layer 0-protokoll går att sammansvetsa med andra protokoll utan större svårigheter och på så sätt får man ett mer robust och utvecklat alternativ till smarta kontrakt.

LAYER 1
Layer 1 är termen för den underliggande huvudarkitekturen för en blockkedja. Det är på Layer 1 i blockkedjor som konsensusalgoritmer existerar så som Bitcoins Proof of Work.

LAYER 2
Layer 2 är ett sekundärt protokoll som är byggt uppe på en existerande Layer 1 eller huvudkedja. Huvudsyftet bakom Layer 2 protokollen är att lösa de olika tillväxtproblemen som de olika stora blockkedjorna har.

LEDGER
Ledger är en hårdvaruplånbok som lagrar användarens privata nycklar. Huvudprincipen med hårdvaruplånböcker är att ge full isolering mellan de privata nycklarna och din dator/telefon som är mer utsatt för hacking. 

LIMIT ORDER
En Limit Order är en köp- eller säljorder vid ett specifikt pris. En sådan köporder garanterar att du får det priset du lagt din order på, dock så missar du att köpa ifall priset inte går ner till det priset. 

LIQUIDITY/LIKVIDITET
Liquidity eller likviditet avser den lätthet med vilken en tillgång eller säkerhet kan konverteras till kontanter (fiat) utan att det påverkar dess marknadspris.

LIKVIDITETSPOOL
AMM-plattformar så handlas mynt/tokens mot en likviditetspool istället för att handel sker direkt mellan en köpare och säljare. En likviditetspool är ett smart kontrakt dit användare kan skicka mynt/tokens i utbyte mot av få transaktionsavgifter ifrån användare som vill handla mot likviditetspoolen. 

Priset på tillgångarna i poolen bestäms av följande matematiska formel: 

Token A balans * Token B balans = k

Konstanten “k” menar att det är en konstant balans av tillgångarna som bestämmer priset av tillgångarna i likviditetspoolen. 

Ett exempel på en likviditetspool kan vara ETH och USDT. En användare kan då byta sina ETH mot USDT eller vise versa utan en tredjepart. Om användaren köper ETH för sina USDT så kommer priset på ETH att gå upp eftersom det är färre ETH i poolen efter köpet och enligt formeln så kommer värdet av ETH hela tiden vara lika som värdet av USDT i poolen.

Om priset i likviditetspoolen skulle skilja sig mycket från andra handelsplatser så kommer traders ta vara på mellanskillnaden vilket gör att balansen blir återställd snabbt. 

LIKVIDITETS-MINING
Likviditets-mining är processen när användare erbjuder sina kryptovalutor till likviditetspooler och blir belönade med transaktionsavgifter baserat på hur stor del av likviditetspoolen användaren står för. 

LIQUIDITY PROVIDER (LP)
Liquidity Provider är en användare som förser likviditetspooler på decentraliserade handelsplatser med sina kryptovalutor. 

LONG SQUEEZE
En Long squeeze är en situation där investerare med lång-positioner känner behovet av eller måste sälja till en fallande marknad. Detta skapar ett starkt säljtryck som vanligtvis leder till ytterligare nedgång i pris. Desto högre hävstång på marknaden desto mer volatilt och skarpt blir fallet.

M

MARKET CAP
Market Cap visar det totala värdet av alla mynt tillsammans i en kryptovaluta. Många nybörjare gör misstaget att bara kolla på enhetspriset på ett mynt för att avgöra om det aktuella myntet är värt lite eller mycket. Market Cap är ett mycket mer lämpligt instrument för detta.

MARKET MAKER
En Market Maker (MM) är en person eller en institution som aktivt öppnar sälj- respektive köpordrar på en tillgång i samma orderbok. Genom att vara på båda sidor på marknaden kan dem realisera en vinst tack vare mellanskillnaderna samtidigt som de förser likviditet till marknaden. 

MARKET ORDER
Med en Market Order ger du order om att köpa en tillgång till det bästa aktuella priset i orderboken. Chansen att en marknadsorder kommer genomföras är nästan 100 %, eftersom det nästan alltid finns köp- respektive säljordrar.

På tillgångar som är mindre likvida kan det vara riskabelt att lägga Market Orders, det kan leda till att du kan få köpa dyrare eller sälja billigare än om du istället använt en vanlig Limit Order.

MASTER NODE
En masternode fungerar egentligen som vanliga nodes men det är en fullständig node som drivs från samma dator/server och därför är mera kraftfull. Eftersom den löser mer uppgifter på nätverket blir den också rikligt belönad.

MAX SUPPLY
Detta är det maximala antalet coins som finns för en viss kryptovaluta. För Bitcoin är det maximala antalet satt till 21 miljoner.

METAMASK
MetaMask är en av de populäraste plånböckerna för Ethereum-nätverket. I denna plånbok kan du skicka och ta emot Ethereum och alla andra ERC20-tokens. MetaMask är ett webbläsartillägg vilket även möjliggör webbapplikationer att interagera med Ethereum-nätverket. Tillägget är gratis och säkert. Kolla in våran MetaMask guide här!

MINER
En Miner använder sig av datakraft (Cpu, Gpu, Asic) i ett Proof of Work-system för att lösa problem på blockkedjan. När problemet är löst genereras ett block där antalet transaktioner lagras permanent, och Minern belönas för att ha hjälpt till på kedjan. Belöningen utbetalas i den valuta som hör till de nätverket som Minern stöttar. 

MIKROTRANSAKTION
Mikrotransaktioner är transaktioner (betalningar) som är av mindre värde. Till exempel en kopp kaffe.

MOON
Mooning används ibland för att beskriva en snabb ökning av priset på en kryptovaluta. Det kan också användas för att visa önskan om en prishöjning genom att säga “When moon?” eller “When lambo?”

N

NTF
NFT är förkortningen för Non-Fungible Token. Detta är en typ av token som representerar en unik tillgång. Dessa kan antingen vara digitala eller representera verkliga tillgångar. Ett exempel på virtuella NFT’s kan vara ägande av virtuell mark. Det finns även NFT’s där konstnärer säljer både en materiell tavla och en digital kopia av tavlan, som ett ägarcertifikat. 

NODE
Node är ett annat ord för Miner i PoW-systemet och Validator i PoS-systemet. Nodes jobbar med att lösa problem på blockkedjor, oftast för en belöning.

O

OG
OG refererar till “Original Gangster” och har egentligen sitt ursprung från rap- och hiphopkulturen. I kryptovärlden är det en benämning på de som varit inne på kryptomarknaden från start.  

ORACLE
Ett Oracle är ett sätt för en blockkedja eller smart kontrakt att interagera med extern data, dvs data som finns ute i riktiga världen och inte på blockkedjan. Det kan till exempel vara priser på olika tillgångar. 

Man kan se Oracle som ett program som förser en blockkedja med nödvändig information från den riktiga världen. 

P

PAPER WALLET
En pappersplånbok är ett papper som innehåller informationen som krävs för att komma åt kryptovalutan i den plånboken. Den består normalt av en privat nyckel och en publik nyckel.

Eftersom informationen är utanför “datavärlden” kan den anses vara säkrare än andra typer av plånböcker. 

PARACHAIN
Det största projektet idag som använder sig av Parachains i deras ekosystem är Polkadot. 

Vi kan se Parachains som separata blockkedjor (de behöver dock inte vara blockkedjor) som samspelar med “Relä-kedjan” eller “Moder-kedjan” som är Polkadot i detta fall. 

Det betyder att de kan låna och skicka datakraft till Polkadot för olika uppgifter i nätverket, vilket gör att både Polkadot och Parachainsen blir snabbare och säkrare. 

I Polkadots ekosystem så kan Parachainsen antingen ha en delad ekonomi med Polkadot eller en egen ekonomi där de tillämpar till exempel Proof of Stake-algoritmen och har deras egna token för transaktionsavgifter. 

Det finns en del olika Parachains i Polkadots ekosystem som specialiserar sig på olika egenskaper, här är några exempel: 

  • Encrypted consortium chain: Privata kedjor som inte läcker någon information till allmänheten, men kan fortfarande integreras tillförlitligt på grund av XCMP-protokollets karaktär.
  • High frequency chain: Dessa kedjor är specialiserade för snabba transaktioner 
  • Privacy chain: Den här kedjan läcker ingen information till allmänheten genom användning av kryptografi. 
  • Smart contract chain: Smarta kontrakt-kedjorna har extra kod implementerad för att specialisera sig för distribution av smarta kontrakt. 

Reläkedjan och Parachainsen tar alltså hjälp av varandra för att skapa ett snabbare och säkrare ekosystem. 

PEER-TO-PEER-NÄTVERK (P2P)
Ett P2P-nätverk är ett icke-hierarkiskt nät. Det innebär att olika datorer i nätverket inte har några specifika roller i kommunikationen och att ingen har några speciella privilegier gentemot de övriga i nätverket. 

PHISHING
Nätfiske är när en hackare försöker få en användare att ge upp personlig information som inloggning och lösenord eller kreditkortsinformation. Detta görs ofta men en falsk webbplats eller applikation som liknar originalet. Detta är vanligt i kryptovärlden eftersom bara den privata nyckeln räcker för att stjäla alla mynt. En vanlig typ av fishing är via mejl, här kan du pröva dina kunskaper https://phishingquiz.withgoogle.com/ 

PoA
Är förkortningen för Proof of Authority och är en validationsmetod som bygger på att alla transaktioner och all information på en blockkedja skickas av verifierade användare. Eftersom identiteten på alla användare finns i systemet så blir säkerheten och förtroendenivån högre. 

PoB
Är förkortningen på Proof of Burn. De decentraliserade plattformarna som använder sig av denna metod säkerställer att noder når konsensus genom att bränna eller “burna” mynt. Burning är en process för att permanent eliminera mynt från de utbud som finns i cirkulation. Hur många mynt en node bränner visar hens virtuella “gruvkraft”. Desto fler mynt desto högre är kraften vilket resulterar i en större belöning för noden. 

PoD
Är förkortningen på “Proof of Developer”. Detta kan vara vilken verifiering som helst för att bevisa att en kryptovaluta skapades av en riktig programutvecklare. Denna metod används huvudsakligen vid lansering av en nya kryptovaluta för att förhindra bedrägeri. 

PoS
Är förkortningen på Proof of Stake. Det är en konsensusalgoritm som fungerar på så sätt att individer eller grupper blir algoritmiskt utvalda att validera transaktioner baserat på hur många mynt/tokens som de har “stakeat” (låst in på nätverket som säkerhet). Alltså inte helt baserat på datakraft som i Proof of Work. PoS anses vara bättre för miljön och säkrare emot 51% konsensusattacker då angriparen behöver äga 51% av alla mynt/tokens på nätverket för att kunna utföra en lyckad attack. 

PoW
Är förkortningen på Proof of Work. Det är en konsensusalgoritm som blev framgångsrik och kom till liv i och med introduktionen av Bitcoin 2009. Med hjälp av datorkraft löser “Miners” matematiska pussel för att skapa ett nytt block där alla transaktioner lagras. Desto mer datorkraft som används desto snabbare löser Miners problem och nya block kan skapas vilket bidrar till en snabbare och säkrare blockkedja. PoW kräver stora mängder energi och anses av många vara dålig för miljön. 

PSEUDOANONYM
Om något är Pseudoanonymt är det inte 100% anonymt utan ger bara utseendet att vara anonymt. På Bitcoin-nätverket är din publika adress som du får Bitcoin skickat till en pseudonym, men om den adressen på något sätt är kopplad till din identitet kan alla transaktioner till dig spåras. I och med att de flesta handelsplatserna kräver KYC så är dina adresser identifierade med dig. 

PORTFOLIO/PORTFÖLJ
En Portfölj syftar på det totala innehavet av dina olika tillgångar. Det kan ofta vara bra att ha en diversifierad portfölj. Läs mer om hur vi bygger våra portföljer här.

PRIVACY COIN
Ett Privacy Coin fokuserar på användarens säkerhet och anonymitet. Till skillnad mot många av de etablerade blockkedjorna så är Privacy Coins helt anonyma och ospårbara. Några exempel är Monero (XMR), Haven Protocol (XHV) och DERO (DERO). 

PRIVATE KEY/PRIVAT NYCKEL
En Privat Nyckel är en sofistikerad form av kryptografi som tillåter en användare att få tillgång till sina kryptovalutor. Ägaren av en kryptovaluta innehar en publik nyckel och en privat nyckel som används för att skicka och ta emot kryptovalutan. Den publika nyckeln är där valutorna deponeras och tas emot, men utan den privata nyckeln är det omöjligt att skicka vidare valutan. 

Det är väldigt viktigt att aldrig dela sina privata nyckel med någon, varken offline eller online. 

PUBLIC KEY/PUBLIK NYCKEL
En Publik Nyckel är en kombination av bokstäver och siffror som tillsammans bildar en adress till vilken man kan skicka kryptovalutor eller tokens. Alla som känner till en persons publika nyckel kan se tillgångarna som är lagrade på den adressen. Endast ägaren av motsvarande privata nyckel kan skicka ut dessa tillgångar. 

Q

QR CODE
QR står för Quick Response. En QR-kod är en typ av streckkod i form av en fyrkant. Koden innehåller prickar, rutor och ibland en logotyp i mitten. En QR-kod kan innehålla mer information än en traditionell streckkod som är rektangulär med linjer. I kryptovärlden är det vanligt att denna typ av kod används till en publik adress så den blir möjlig att skanna. Detta påskyndar processen att föra över kryptovalutor och förhindrar att man skriver fel adress. 

R

REKT
Termen Rekt kommer från order Wrecked och indikerar att någon tagit enorma förluster. 

ROADMAP
Roadmap är en plan som visar vad en organisation eller ett team vill uppnå. Detta innehåller vanligtvis delmål som teamet vill nå, till exempel högre transaktionshastigheter eller kommunikation med andra kedjor. Planen brukar ofta vara detaljerad med olika datum när de olika delmålen förväntas att levereras. 

I kryptovärlden är det vanligt att projekten delar denna färdplan offentligt så alla vet när de olika uppgraderingar och förändringar sker för att skapa en inblick och transparens i projektet. I vissa blockkedjor krävs det att användarna aktivt röstar med sina tokens för att en uppgradering ska kunna gå igenom. 

ROI
ROI är förkortningen av “Return on Investment”. Detta är en indikator som visar förhållandet mellan din initiala investering och avkastningen på den. 

S

SATOSHI
En Bitcoin kan delas i 100 000 000 delar och den minsta enheten kallas 1 satoshi (sat) och är döpt efter Bitcoins skapare. Den minsta delen av en Bitcoin är alltså 0,00000001 BTC = 1 satoshi. 

SATOSHI NAKAMOTO
Satoshi Nakamoto är alias för skaparen av Bitcoin som än idag förblir anonym. Ingen vet vem det är, det kan vara en person, ett företag eller en anonym grupp. Det finns de som spekulerar kring att det är en regering. Det är dock högst troligt att det är en person eftersom det finns människor som har kommunicerat med hen genom mejl. 

SCAM
Scam eller bluff på svenska är ett bedrägligt system skapat av en oärlig person eller företag. Målet är att få pengar eller något annat av intresse såsom personlig information eller någons privata nycklar. 

SEC
SEC är förkortningen av “Securities and Exchange Commission”. De är en oberoende regeringsorganisation i USA. SEC har huvudansvaret för de finansiella marknaderna. De tillämpar de federala värdepapperslagarna, föreslår nya regler och reglerar de amerikanska finansmarknaderna. 

SHILLING
Shilling i kryptovärlden är när någon subjektivt marknadsför en kryptovaluta eller ICO. Ibland är det av ren entusiasm och ibland för att övertyga så många köpare eller investerare som möjligt att delta för att ta vinst när priset börjar stiga. Det är vanligt att konton med många följare på Twitter “Shillar” olika kryptovalutor och det bör mötas med en del av skepticism. 

SHITCOIN
Ett shitcoin är en kryptovaluta som värderas dåligt av personen som pratar om projektet. Det kan alltså vara vilket altcoin som helst men även Bitcoin. Anledningen kan vara brist på innovation, dålig kommunikation och långsam utveckling. Shitcoins brukar även användas när man pratar om kryptovalutor som har ett lågt totalt marknadsvärde. 

SHORT
Att gå short eller att korta en tillgång är en handlingsstrategi där man spekulerar i att en viss tillgång ska gå ner i pris. Det kan vara en mycket riskfylld taktik och det är lätt att förlora pengar med denna metod. När man går short så lånar man tillgångar som man sedan säljer på marknaden för att förhoppningsvis få köpa tillbaka till ett lägre pris och göra vinster på mellanskillnaden. 

SHORT SQUEEZE
En Short squeeze är en situation där investerare med kort-positioner känner behovet av eller måste köpa till en marknad i uppåttrend. Detta skapar ett starkt köptryck som vanligtvis leder till en ytterligare uppgång i pris. Desto högre hävstång på marknaden desto mer volatilt och skarp blir uppgången.

SMART CONTRACT/SMARTA KONTRAKT
De smarta kontrakten slog igenom i och med lanseringen av Ethereum-blockkedjan men har numera replikerats i olika former på andra blockkedjor. Smarta kontrakt kan ses som ett protokoll eller ett dataprogram som har friheten att agera självständigt och automatiskt utföra fördefinierade kommandon baserat på relevanta händelser.

Målet med denna teknik är att automatisera händelser och minska behovet av tredjeparter. Smarta kontrakt är det som möjliggör DeFi och med hjälp av Oracles så är möjligheterna med denna teknik enorma. 

SOLIDTY
Solidity är ett programmeringsspråk för att skriva eller implementera smarta kontrakt som körs på Ethereums blockkedja. Det finns numera fler blockkedjor som stödjer detta nya programmeringsspråk. 

STABLECOIN
Stablecoins är samlingsnamnet på alla kryptovalutor som är designade för att hålla ett stabilt marknadspris. I och med att kryptomarknaden är relativt ny så innebär det att marknaden ofta är väldigt volatil, detta har skapat stor efterfrågan för digitala valutor som är immuna mot volatilitet på marknaden. Den vanligaste typen av stablecoins är de som är peggade till USD. 

STAKING
Staking kan man tänka sig som ett mindre resurskrävande alternativ till mining. Det handlar om att hålla pengarna i en kryptovalutas plånbok för att stödja säkerheten och driften av ett blockkedjenätverk. Enkelt förklarat så låser man in sina kryptovalutor för att få belöningar. 

STOCK TO FLOW (S2F)
Stock to Flow (S2F) är en modell som vanligtvis tillämpas på tex naturresurser. Det visar i huvudsak hur mycket av utbudet som kommer in på marknaden varje år för en viss resurs i förhållande till det totala utbudet. Det funkar bra att tillämpa sig av S2F modellen med Bitcoin för den har ett fast tak på 21 miljoner st, och man kan lätt se ungefär hur många nya Bitcoins som miners kan skapa varje månad. 

STORE OF VALUE (SOV)
Om en tillgång kan hållas under en längre tid och sedan säljas i framtiden för samma eller högre värde anses det vara ett Store of Value.

T

TA
TA står för teknisk analys och används för att analysera prisgrafer för till exempel kryptovalutor med hjälp av olika verktyg och indikatorer. Detta ger investerare en större motivering för valet av att köpa eller sälja en tillgång.

TANKING
Tanking är en term som personer brukar använda när ett pris drastiskt minskat i värde. Det kan bero på olika fundamentala anledningar eller att ett pris har brutit en viktig tekniskt analytisk nivå.

TELEGRAM
Telegram är en meddelande-app som kan användas i mobilen och datorn. Det är mycket populärt i kryptovärlden, De flesta olika krypto projekten har en egen telegram där de intresserade kan gå med och diskutera projektets utveckling. 

TETHER
Tether (USDT) finns på de flesta handelsplatserna. Det är ett icke statligt reglerat stablecoin där värdet ska vara så nära 1 USD som möjligt. Företaget bakom Tether hävdar att för varje Tether i omlopp finns det en riktig dollar som säkerhet på deras bankkonto. 

TICKER
En Ticker är en förkortning på en aktie, kryptovaluta eller annan tillgång på börsen. Den består av några få bokstäver. Bitcoins ticker är BTC. I aktievärlden innehåller alla tickers ett unikt ID, den så kallade ISIN-koden. Ett sådant system finns inte i skrivande stund för kryptovalutor så det är därför extra viktigt att du kontrollerar namnet när du handlar. 

TOKEN
Skillnaden på ett coin (tänk Bitcoin) och ett token är att tokens utnyttjar befintliga blockkedjor för att skapa sin valuta. Det finns massvis med olika tokens, de vanligaste är att ett visst token används för att få tillgång till en viss dApp. Det är också vanligt att tokens representerar produkter eller ett värde av något slag. Stablecoins är oftast tokens på Ethereum och liknande blockkedjor. 

TOKENISERAT
När något är Tokeniserat refererar man oftast till att det finns ett Token för till exempel en viss valuta, produkt, fastighet, konstverk mm. Vissa i kryptovärlden tror att vi går mot en helt tokeniserad framtid. Till exempel så betyder det att beviset för att du äger din fastighet kommer finnas som ett Token på en blockkedja. 

TOKENOMICS
Man kan säga att tokenomics är penningpolitiken för en viss kryptovaluta. Det vill säga allt från hur den initialt distribueras till inflationstakt och maximalt antal coins/tokens i cirkulation i dagsläget och i framtiden. 

TOR
TOR är förkortningen för “The Onion Router” . Onion routing är en metod för att skicka data anonymt över Internet. TOR-nätverket består av tusentals proxyservrar på Internet som drivs av volontärer som möjliggör anonym navigering. Det finns kryptovalutor som stödjer “noder” i TOR-nätverket. 

TOTAL SUPPLY
Total Supply står för det totala antalet mynt som redan är i omlopp, och kompletteras med de som ännu inte kan handlas med. Men det gäller alltså bara mynt som redan existerar. Detta skiljer sig från “Max Supply” där framtida mynt ingår. 

TPS
TPS står för transaktioner per sekund och hänvisar till antalet transaktioner som ett nätverk kan bearbeta varje sekund. 

TRANSACTION FEE
En Transaction Fee är en avgift man betalar för att kunna genomföra en transaktion på en blockkedja. Vanligtvis går avgiften till Miners eller Validatorer men kan även förekomma att de bränns. Det finns även kryptovalutor där du inte behöver betala en avgift. 

TRANSACTION ID
Alla transaktioner på en blockkedja är försedda med en identifikation som bland annat inkluderar belopp, avsändaren och mottagarens adress och datum. Transaktions-ID:t är tillgängligt för allmänheten i blockkedjans liggare. 

V

VOLATILITET
Med volatilitet menas prissvängningar. I kryptosammanhang så refererar man ofta till att det är hög volatilitet vilket betyder att det är stora prissvängningar på kort tid. 15-20% ned eller upp på en dag är ingen ovanlighet bland olika kryptovalutor. 

W

WALLET
En Wallet (plånbok) är ett ställe att förvara kryptovalutor. Det finns olika varianter av plånböcker. Pappersplånböcker, mjukvaruplånböcker och hårdvaruplånböcker. De flesta kryptovalutorna stödjer oftast flera olika typer av plånböcker, men säkrast är det att ha sina kryptovalutor på en hårdvaruplånbok.

WASH TRADING
Wash Trading eller tvätthandel är när en aktör gör affärer i samma tillgång på en och samma handelsplats med sig själv i syftet att öka handelsvolymen. Det kan locka nya investerare att handla tillgången eftersom det ser ut som att den specifika handelsplatsen och tillgången används kraftigt vilket gör att det ser mer pålitligt ut. Detta är förbjudet på traditionella marknader. 

WEAK HANDS
Termen “Weak Hands” står för svaga händer och avser en investerare som har sålt sin investering eller en del av den på grund av känslor. Personer som blev nervösa och sålde för tidigt kallas för svaga händer i olika chattgrupper. Motsatsen till detta kan vara termen HODL eller hodler vilket tyder på att man inte säljer utan håller en kryptovaluta genom vått och torrt. 

WHALE
En whale eller val är definitionen av någon som har en mycket stor position i en kryptovaluta. 

WHITELIST
En whitelist är en lista över godkända deltagare som kan delta i en ICO eller en Pre-ICO. En “vitlista” används inte alltid men den används vanligen för att skapa “hype” och exklusivitet för en ICO.

WHITEPAPER
Ett Whitepaper är ett akademiskt dokument som nästan alla kryptoprojekt skriver inför lanseringen av deras valuta. Alla aspekter av kryptovalutan brukar förklaras i dokumentet, hur den används, vad den används till, varför den behövs, dess tokenomics mm.

WITHDRAWAL
Att man skickar en kryptovaluta från en wallet eller handelsplats till någon annan adress. 

Y

YIELD FARMING
Yield farming är en process för att generera så mycket avkastning som möjligt på dina kryptovalutor genom att sätta dem i arbete genom bland annat staking och att erbjuda likviditet på decentraliserade handelsplatser. 

1-9

2FA – TWO FACTOR AUTHENTICATION
2FA autentisering är en säkerhetsåtgärd i två lager. De flesta kryptohandelsplatser använder sig av denna metod. För att logga in behöver du inte bara ditt lösenord utan också en kod som du kan få via sms, mejl eller en form av authenticator som Google-authenticator. 

51% ATTACK
En 51%-attack avser en attack på en blockkedja av en grupp nodes som innehar mer än 50% av datakraften på blockkedjan och får då tillfälligt konsensus. I en sådan attack kan angriparna som fått kontroll på nätverket avbryta uppdateringen av transaktioner genom att förhindra andra nodes från att slutföra ett block. 

Knapp, skrolla upp
Sök