Toppfält: innehåll

Vi går in i December med förhoppningar om ett litet jul-rally.

I denna veckas veckobrev har vi följande på agendan: 

  1. Känslan på marknaden
  2. Total Market Cap
  3. Altcoin Market Cap
  4. Bitcoin 1M,1W, 4H
  5. Ethereum 1M,1W, 4H
  6. Värt att tänka på
  7. Veckans coin
Kryptoportfoljen logotyp

1. Känslan på marknaden

Idag (7/11) står Fear and Greed Index på “26 Fear” vilket är en lägre nivå än föregående veckas “28 Fear” trots gröna Weekly-candles. 

Bitcoin och resten av kryptomarknaden rör sig sakta upp för andra veckan i rad. Blir det ett rally hela vägen till jul eller får vi ett “trappan upp hissen ner”-event som många gånger tidigare under denna bearmarket.  

FTX kraschen ligger fortfarande tungt över kryptomarknaden och ingen vet än hur många företag som är “infekterade” av situationen. Det kombinerat med en fortsatt tung makroekonomisk miljö gör att det känns något bearish trots att en del kryptovalutor börjar se intressanta ut rent tekniskt.

2. Total Market Cap

Total Market Cap (TMC) är det totala värdet på hela kryptomarknaden, det vill säga värdet av alla kryptovalutor sammanlagt.

Vår känsla: Neutral  

Total Market Cap stängde veckan på 0.814 trillion USD med ett grönt candle.

Total Market Cap ser återigen redo ut att gå upp och testa sin 21W EMA och skulle priset återta 21W EMA:n så är känslan Bullish så länge Total Market Cap håller sig ovanför.

Bullish case

Total Market Cap tar sig först över 1.3 trillion USD och sin 21W EMA för att sedan röra sig mot 1.8 trillion USD och därefter är det 2.42 trillion USD som gäller. Skulle index återta den är nästa intressanta nivå på 1.618 Fibonacci-nivån där många brukar realisera vinster. 1.618-nivån skulle innebära ett Total Market Cap på 3,2 trillion USD. 

Nästa nivå efter 1.618 Fibonacci-nivån är 2.272 Fibonacci-nivån (12.4 trillion USD) som dessutom är i närheten av det Market Cap som guld besitter. Vi tycker det är intressant då vi anser att Blockkedje-teknologin har bredare och större potential än guld som egentligen (i stort sett) bara är ett Store of Value.

Bearish case

Total Market Cap har sin närmaste support vid 700 billion USD.

Bryter vi nedanför gamla ATH på  700 billion USD då är nästa starka support hela vägen ner till runt 380 billion USD. 

Det är helt omöjligt att se hur marknaden beter sig vid dessa supports, men vi räknar med att vi får reaktioner vid dessa nivåer och att vi då kan utvärdera och analysera situationen vidare.

3. Altcoin Market Cap

Altcoin Market Cap är det totala värdet på hela kryptomarknaden förutom Bitcoin. 

Vår känsla: Neutral  

Altcoin Market Cap stängde veckan på 0,485 trillon USD med ett grönt candle.

Altcoin Market Cap ser också ut att vara sugen att återigen testa sin 21W EMA där blev indexet blev avvisat under november. Precis som för Total Market Cap så skulle det visa på styrka om Altcoin Market Cap orkar återta 21W EMA:n.

Bullish case

Altcoin Market Cap återtar 0.66 trillion USD för att sedan röra sig mot 0.95 trillion USD och sin 21W EMA därefter är 1.36 trillion USD nästa resistans. Skulle priset nå så långt så är närmsta långsiktiga nivån att hålla koll på vid 2.28 trillion USD vilket är 1.618 Fibonacci-nivån av toppen från januari 2018 och botten i december 2018. 

Därefter har vi 2.0 Fibonacci-nivån på 6.62 trillion USD.

Bearish case

Altcoin Market Cap har sin närmaste intressanta nivå vid 480 billion USD då det är gamla All Time High. Skulle inte de hålla så har vi nästa starka nivå runt 250 billion USD och därefter hela vägen ner till 120 billion USD.

4. Bitcoin

Bitcoin/Dollar Monthly

Vår känsla: Neutral/Bearish  

Bitcoin stängde november månad på $17,167 med ett stort rött candle som tog Bitcoin till den lägsta månadsstängningen på 2 år och 1 månad . 

Bitcoin stängde alltså under support och ser ut att ha haft en “Bearish retest” av sin stora trendlinje vilket tyder på fortsatt nedåttrend. Värt att notera är att Bitcoin redan haft en 80% nedgång och närmar sig en stor support vid $14,000 så detta är inget som rekommenderas att korta.

Bullish case

Bitcoin återtar $34,000 och 21M EMA:n, efter det så blir nästa starka månadsresistans vid $61,000 och sedan ATH vilket är en ökning på nästan 100%. Det finns även även fler resistansnivåer på vägen upp vilka vi kollar på i de lägre tidsramarna. 

Efter det är första stora nivån att hålla koll på är $100,000 som är en stor psykologisk resistans. 

Skulle Bitcoin bryta upp ovanför $100,000 så är nästa nivå 2.0 Fibonacci-nivån på $126,000 (Swing high: Gamla ATH Dec 2017, Swing low: Botten Dec 2018)

Därefter är nästa intressanta nivå runt $200,000 vilket både är 2.272 Fibonacci-nivån och en psykologisk nivå. Vi har även en trendlinje som är dragen efter topparna på de två senaste cyklerna som kan agera som resistans. 

Bearish case

Se Weekly-analysen.

Bitcoin/Dollar Weekly

Vår känsla: Neutral  

Bitcoin stängde veckan på $17.100 med ett grönt candle för andra gången i rad. 

Även Bitcoin ser ut att vilja komma upp och testa $19,000 och sin 21W EMA. Troligen så kommer vi få se ökad volatilitet då både en avvisning eller återtagning av 21W EMA:n skulle innebära större prisrörelser.  

Bullish case

Bitcoin återtar $32,000 och går sedan mot 21W EMA:n och $42,000 och därefter börja gå mot $47,800. Efter det så blir nästa resistans $52,000 och etablerar det som support för att sedan röra sig mot $60,000. 

Efter $60,000 är nästa nivå All Time High på strax under $70,000.

Därefter är närmaste nivå av intresse på 1.272-Fibonaccin (Swing High $64,900 och Swing Low $29,100) på $80,000.

Sedan har vi 1.618-nivån (Swing High: $64,900 och Swing Low: $29,100) på $105,000 och precis innan finner vi även den psykologiska nivån $100,000.

Därefter är $200,000 som är strax under 2.272-Fibonaccin.

Bearish case

Bitcoin tappar sin support på gamla ATH på $19,000-20,000 och det skulle innebära att Bitcoin kan gå ner hela vägen till $14,000 då det är nästa starka support.

Bitcoin/Dollar 4H

Vår känsla: Neutral

Bitcoin på 4H-diagrammet så är Bitcoin precis under resistans och är därför Bearish. För att flippa neutral/bullish vill vi se att Bitcoin återtar $19,000.

Bullish case

Bitcoin bygger upp ett momentum för högre priser och går upp och återtar den viktiga $32,000 nivån och börjar därefter gå mot $42,000 och 21W EMA:n för att sedan ta sig an klustret vid $48,000-52,000 och etablerar det som support för att göra ett försök på $60,000. 

Efter $60,000 är nästa nivå All Time High på strax under $70,000.

Därefter är närmaste nivå av intresse på 1.272-Fibonaccin (Swing High $64,900 och Swing Low $29,100) på $80,000.

Sedan har vi 1.618-nivån (Swing High: $64,900 och Swing Low: $29,100) på $105,000 och precis innan finner vi även den psykologiska nivån $100,000.

Efter det får vi gå till de högre tidsramarna för prisnivåer.

Bearish case

Bitcoins första starka nivå är $19,000-20,000 som är intressant då det är gamla “All Time High” och skulle inte den nivån hålla så är det månadssupporten vid $14,000 som gäller.

5. Ethereum

Ethereum/Dollar Monthly

Vår känsla: Neutral

Ethereum stängde juni månad på $1,300 med ett stort rött candle som testade månadssupporten.

Ethereum fick ingen ny lägstanivå till skillnad från Bitcoin och håller sig ovanför sin trendlinje vilket gör att till skillnad från Bitcoin så fortsätter känslan att vara neutral. 

Bullish case

Ethereum återtog $1,100 där priset hittade en lokal botten och börjar nu gå mot $2,000. Efter det så behöver priset nå och etablera $3,000 som support och i det läget börjar det kännas som en ny bullmarknad. När $3,000 är taget så är det $4,000 som tidigare både varit en psykologisk nivå och en stark supportnivå som gäller. 

Därefter fortsätter resan mot All Time Highs och upp i Price Discovery där nästa stora resistans är 1.618 Fibonacci-nivån som är runt $7,800. (Swing high: 1,400 , Swing low: 80). 

Därefter är det ett stort gap till nästa Fibonacci-nivå som ligger på $23,000. Innan det står vi inför flera psykologiska nivåer såsom $10,000, $15,000 och $20,000.

Bearish case

Se Weekly-analysen.

Ethereum/Dollar Weekly

Vår känsla: Neutral 

Ethereum stängde veckan på $1,280 med ett grönt candle. 

Ethereum börjar närma sig en vägkorsning i form 21W EMA:n och $1,400 som var gamla ATH. Där kommer Ethereum nog få se en ökad volatilitet. Skulle priset ta sig ovanför så kommer nog vi snabbt få se ett rally till nästa resistans strax under $1,900. Blir priset istället avvisat så känns en ny lägstanivå mycket troligt.

Bullish case

Ethereum återtar $1,400 för att sedan nu gå mot $1,900 och sin psykologiska $2,000 nivå och därefter börja röra sig mot 21W EMA:n och $3,000 .

Etableras $3,000 som support så kan vi förvänta oss att priset rör sig mot $4,000-nivån. Därefter är det $4,600 som blir nästa resistans. 

Efter det fortsätter resan i Price Discovery där närmsta intressanta nivåer är psykologiska jämna nummer som 5,000, 6,000 följt av 1.618 Fibonacci-nivån på $7,800-8,000 (Swing High: $1,400, Swing Low: $80) som är nästa viktiga nivå enligt oss.

Därefter kommer $10,000 som en psykologisk nivå följt av $20,000 och 2.0-Fibonaccin på $23,000.

Bearish case

Skulle Ethereum tappa månad supporten på $1,400 så är nästa starka support dyker upp strax under $800.

Ethereum/Dollar 4H

Vår känsla: Neutral

Ethereum är nu inne i ett resistanskluster och det gäller nu att Ethereum fortsätter att sätta in högre höga och högre låga här på lägre tidsramar för att Ethereum ska få en chans att testa de riktigt viktiga nivåerna på högre tidsramar. 

Ethereum ser ut att ha fortsatt starkt momentum trots att det nåt en resistans och därför blir känslan neutral

Bullish case

Ethereum studsar härifrån och går upp och stänger ovanför $2000 för att sedan återta $2,200-2,300. Följt av att priset “tar trappan” uppåt och återtar ett kluster i taget tills $3,950-4,300 (som är sista resistansen innan ATH) och vi går in i ett nytt Price Discovery. 

Därefter är Ethereums närmsta prisnivåer att hålla koll psykologiska nivåer som $5,000, $6,000 osv. Den första tekniska nivån finner vi på $7,800-$8,000 vilket är 1.618-Fibonaccin (swing high $1,400 och swing low $80)

För att hitta intressanta nivåer vid nya ATH´s kollar vi på de högre tidsramarna.

Bearish case

Ethereum tappar sitt supportkluster vid $950-1,090. Efter det får vi gå till högre tidsramar för att hitta nästa nivåer av intresse.

6. Värt att tänka på

 

När vi investerar i kryptovalutor eller till exempel amerikanska aktier blir vi automatiskt exponerade till dollarn och detta har tidigare varit som en bonus då dollarn har gått otroligt starkt emot den svenska kronan senaste 10 åren. 

Bara under de senaste två åren har kronan tappat hela 20% mot dollarn vilket verkligen är signifikant då det inte bara påverkar privatpersoners köpkraft utan hela landets import/export. 

Sverige har nu börjat skärpa sin penningpolitik och riksbanken har börjat höja räntorna, dock saktare än många andra länder och Sverige har då fortsatt “billiga” pengar att låna. 

På det tekniska diagrammet nedan ser vi ett veckodiagram på svenska kronan mot dollarn. Vi ser att efter en lång nedåttrend har kronan brutit upp och format ett bullish mönster. Svenska kronan bröt upp ovanför den tvååriga trendlinjen och 21W EMA:n för att sedan testa dessa nivåer ovanifrån. Om detta inte visar sig vara en “fakeout” står kronan inför en uppåttrend mot dollarn.

Så länge kronan fortsätter att hålla sig ovanför 21W EMA:n så kan vi förvänta oss en fortsatt uppåttrend. Det innebär alltså att vi kommande månaderna kan få se en starkare krona och med det så blir det mer attraktivt att investera i svenska aktier.

(Detta är inga köp/säljrekommendationer och det är viktigt att förstå att projekten vi skriver om är kryptovalutor med hög risk)

Det var allt för denna vecka. Har du som medlem något du tycker vi ska ha med i nästa veckobrev eller undrar du över något i detta veckobrev? Tveka inte att skicka iväg ett mejl till info@kryptoportfoljen.se.

Följ oss gärna på Instagram och Twitter. Ha det gott så ses vi igen nästa vecka!

Disclaimer: Den information som du tar del av på Kryptoportföljen.se och i Kryptoportföljens veckobrev skall endast ses som information för utbildningssyfte. Informationen på hemsidan utgör i synnerhet inte någon form av råd eller rekommendation för köp eller sälj av värdepapper, kryptovalutor eller annan handel. 

Kryptoportföljen se AB är ej ansvariga för investeringsbeslut som tas eller inte tas baserat på information från hemsidan. Det är varje persons eget ansvar att erhålla egen lämplig kunskap om handel och riskhantering och det är varje enskild persons som bär ansvaret för hens investeringar. Alla överenskommelser som görs mellan dig och någon tredje part som nämns på hemsidan sker på egen risk.

Knapp, skrolla upp
Sök